نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان دسته بندی واکنش ها تستی

این سوالات توسط آقای معانی دبیر شیمی طراحی شده است و با اجازه ایشان در وب سایت ما قرار داده شده است.

1 – هر آلکان هنگام سوختن ، نسبت به آلکن هم کربن ……

      1-       کربن دی اکسید بیش تری تولید می کند.

      2-       اکسیژن کم تری برای سوختن مصرف می کند.

     3-      بخار آب بیش تری تولید می کند.

     4-      در مجموع ، مول گاز کم تری تولید می کند.

2 – واکنش جذب سدیم در کیسه های هوایی از نوع …. است که در

آن نسبت تعداد اتم های فلز سدیم در طرف اول به اتم فلز آزاد شده

در طرف دوم برابر …… است؟

1-       جایگزینی یگانه2/1-

2-      سنتز 2/1-

3-      جایگزینی یگانه 3-

4-      سنتز 2-

3 – در واکنش جابه جایی یگانه فلزات با اسیدها ، کدام عمل زیر باعث

تغییر مول های گاز هیدروژن تولید شده نمی شود ؟

1-       استفاده از فلزی با ظرفیت بیش تر

2-      استفاده از اسیدی با هیدروژن اسیدی بیش تر

3-      استفاده از فلز قلیایی به جای قلیایی خاکی

4-      استفاده از آب به جای H2SO4 در واکنش با سدیم

 برای دانلود فایل کامل سوالات به ادامه مطلب مرا جعه کنید . 

دانلود فایل 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *