Currently browsing category

دوم دبیرستان

دوم دبیرستان

قاعده اکتت یا هشتایی

هشتایی شدن تعداد الکترونهای موجود در بیرونی ترین لایه ی الکترونی (لایه ظرفیت) و دستیابی به آرایش الکترونی گاز نجیب مبنایی برای …

قلمرو الکترونی

همان طور که میدانید الکترونهای پیونی و ناپیوندی دارای بار منفی هستنداین آرایش ها باید طوری تعیین شود که میان جفت الکترنهای …

اصل طرد پائولی و قاعده ی هوند

مفهوم این اصل آن است که در اتمهای چند الکترونی، الکترونها، ترازهای انرژی را به ترتیب پایداری آنها اشغال می‌کنند. یعنی ابتدا …

نمونه سوال تساوی دو تابع

امروز چند نمونه سوال سراسری تساوی دو تابع را که هم در ریاضی سال دوم ریاضی و تجربی و هم حسابان سال سوم …