نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی

نمونه سوالات نوبت اول آمادگی دفاعی

1

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

·         جذب نیروی انسانی از تمامی اقشار از ماموریت های بسیج است.                                   صحیح ™  غلط™

·         در صورت مشاهده علائم مسمویت با عامل خون از آمپول آتروپین اتوماتیک استفاده می شود     صحیح ™ غلط™

·         مشخصات عامل خفه کننده به صورت گاز است و بویی شبیه به بوی سبزی دارد.           صحیح ™   غلط™

·         جهت مقابله با تشعشعات هسته ای پل ها و لوله های آب پناهگاه های مناسبی هستند.     صحیح ™   غلط™

1

2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف: در دی ماه 1359 مسئولیت تشکیلات بسیج مستضعفین به ………………………… انقلاب اسلامی محول گشت.

ب: به حا صلضرب غلظت در واحد زمان ……………………………….گویند.

ج: تشعشعات هسته ای عامل بیماری های خطرناکی چون …………………………………. است.

25/0

25/0

25/0

3

به سرالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف: دو نیروی تحت امر فرمانده کل قوا را فقط نام ببرید.

ب: درروش مقابله با عامل اشک آور درصورتی که د ر مناطق سر بسته و اماکن بودید چه می کنید؟

ج: پس از خروج از منطقه آلوده چه مدت چشم هایتان راشستشو می دهید.

د: مشاهده زیاد شدن حشرات به طور غیر عادی ویژه کدام مناطق آلوده است؟

و: چرا منطقه آلوده را با علائم مخصوص علامت گذاری می کنند؟

ن :چرا در محل های بسته و داخل ساختمان هایی که دچار آتش سوزی شده اند از ماسک های فیلتر دارد استفاده نمی شود؟

5/0

25/0

25/0

25/0

25/0

25/0

4

سوالات تشریحی:

انواع دفاع را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.

1

5

بسیج را تعریف کنید.

1

6

دو نمونه از  خاموش کننده های دستی را فقط نام ببرید

5/0

7

سه مورد از اقداماتی که مردم می توانند انجام دهند قبل از رسیدن گروه های امدادونجات کدامند .

75/0

8

زمان ماسک گذاری چه زمانی است؟(2مورد)

5/0

9

پس از خروج از منطقه آلوده شیمیایی چه اقدامی باید انجام داد؟ (سه3مورد)

75/0

10

روش استفاده از آمپول امیل نیتریت در منطقه آلوده و خارج از منطقه آلوده چگونه است؟

1

11

سلاح های شیمیایی را تعریف کنید.

5/0

12

نحوه رفع آلودگی از خودرو ها و جنگ افزار ها را بنویسید.( دومورد)

5/0

لحظه هایتان لبریز از شادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *