نمونه سوالات آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ترم دوم

نمونه سوالات آمادگی دفاعی                                                      

۱-     دفاع را تعریف کنید . ص ۲

۲-     انواع دفاع را نام برده و یک مورد آن را توضیح دهید . ص ۲

۳-     دو تفاوت اساسی دفاع غریزی و دفاع آگاهانه را بنویسید . ص ۳

۴-     ترجمه ی یک آیه از قرآن کریم در مورد اهمیت آمادگی دفاعی را بنویسید . ص ۳

۵-     اهمیت آمادگی دفاعی از زبان امام خمینی ره را بنویسید . ص ۴

۶-     دو نیروی عمده ی تحت امر فرمانده ی کل قوا را نام ببرید . ص ۵

۷-     تاریخ تاسیس بسیج مستضعفین را بنویسید . ص ۶

۸-     بسیج را تعریف کنید . ص ۶

۹-     ساختار تشکیلاتی نیروی مقاومت بسیج را رسم کنید . ص ۷

۱۰- دو مورد از ماموریت های نیروی مقاومت بسیج را بنویسید . ص ۸

۱۱-  روز بسیج دانش آموزی در سال . . . . . توسط . . . .  و در سالروز شهادت . . . . . . نام گذاری نموده شد . ص ۸

۱۲-  سه مورد از اهداف تشکیل بسیج دانش آموزی را بنویسید . ص ۹

۱۳-  جنگ تحمیلی ایران و عراق در چه سالی آغاز شد ؟ ص ۹

۱۴-  فرمانده ی جنگ های چریکی و نا منظم چه کسی بود ؟ ص ۹

۱۵-  در طول هشت سال دفاع مقدس بالغ بر . . . . . نفر از اعضای بسیج به جبهه های جنگ عزیمت نمودند . ص ۱۰

۱۶- در طول هشت سال دفاع مقدس . . . . . نفر از دانش آموزان به جبهه ها عزیمت و تعداد . . . . . شهید از این قشر تقدیم انقلاب اسلامی شد .  ص ۱۱

۱۷- تاریخ و محل و نحوه ی شهادت شهید چمران را بنویسید . ص ۱۲

۱۸- وزیر دفاع ایران در سال ۱۳۵۹ چه شخصی بود ؟ ص ۱۲

۱۹-  دو مورد از فعالیتهای شهید همت را پس از انقلاب اسلامی بنویسید . ص ۱۲

۲۰-  فرمانده عملیات کردستان علیه ضد انقلاب چه کسی بود ؟ ص ۱۳

۲۱-  دفاع غیر نظامی را تعریف کنید . ص ۱۵

۲۲-  تفاوت جان پناه و پناهگاه را بنویسید . ص ۱۶

۲۳-  تقسیم بندی جان پناه و پناهگاه را بصورت مفصل بنویسید. ص ۱۶

۲۴-  مقدار آب مورد نیاز آشامیدنی برای هر نفر در ۲۴ ساعت در پناهگاه . . . . .  لیتر می باشد ؟  ص۱۶

۲۵-  سه مورد از عملیات نجات توسط مردم قبل از رسیدن گروه های نجات را بنویسید . ص ۱۷

۲۶-  دو مورد از اقدامات ایمنی در زیر آوار را بنویسید . ص ۱۸

۲۷-  وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید . ص ۱۸

۲۸-  انواع آتش سوزی را با ذکر مثال و روش مقابله را بنویسید . ص ۲۰

۲۹-  گازهای سمی شیمیایی برای اولین بار در سالهای . . . . . و . . . . . و در جنگ . . . . . بکار رفت . ص ۲۲

۳۰-  سلاح های شیمیایی را تعریف کنید . ص ۲۲

۳۱-  راه های ورود عوامل شیمیایی به بدن را نام ببرید . ص ۲۳

۳۲-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید . ص ۲۴

الف) ش م ر      ب) دُز               ج) ئیدرولیز

۳۳- تقسیم بندی مواد شیمیایی بر حسب نوع و نحوه ی اثر را نام ببرید  . ص ۲۴

۳۴-  سه مورد از اقدامات عمومی روش مقابله با عوامل شیمیایی را نام ببرید . ص ۲۵

۳۵-  سه مورد از علائم شیمیایی (خون) را بنویسید . ص ۲۶

۳۶- اقدامات عمومی پس از خروج از منطقه ی آلوده ی هسته ای باید رعایت کرد را بنویسید . ص ۴۶

۳۷-  تاک تیک را تعریف کنید . ص ۴۸

۳۸-  تعریف سنگر و سنگر شهری را بنویسید . ص ۴۹

-۳۹ هر کدام از تابلوهای زیر نشان دهنده ی چه نوع آلودگی شیمیایی می باشد. ص ۳۰

۴۰- نکاتی که هنگام برخورد با منطقه هسته ای بایست رعایت کرد بنویسید. ص ۴۶

۴۱- نگهبانی را تعریف کنید. ص ۵۰

۴۲- جهات اصلی و فرعی را با رسم شکل نام ببرید. ص ۵۳

۴۳- انواع جهت یابی در شب را نام ببرید. ص ۵۵

۴۴- “گرا” چیست؟ ص ۵۸

۴۵- درچه وضعیت هایی مسافت کمتر از مقدار حقیقی به نظر می رسد؟ ص ۵۹

۴۶- اطلاعات و “حفاظت اطلاعات” را تعریف کنید. ص ۶۳و۶۲

۴۷- کمک های اولیه را تعریف کنید. ص ۶۶

۴۸- درجه حرارت طبیعی بدن در حد معین بین ……… و ……… درجه سانتی گراد است. ص ۶۸

۴۹- مهم ترین علل ایست قلبی را نام ببرید. ص ۷۵

۵۰- سه ویژگی مهمی که در ساخت سلاح های جنگی استفاده می شود کدام است؟ ص ۸۸

۵۱- فشنگ ثاقب چیست؟ ص ۹۳

۵۲- اعمال مکانیکی سلاح عبارتند از ……………. . ص ۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا جواب را وارد کنید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.