نمونه سوالات آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان ترم دوم

نمونه سوالات آمادگی دفاعی                                                      

1-     دفاع را تعریف كنید . ص 2

2-     انواع دفاع را نام برده و یك مورد آن را توضیح دهید . ص 2

3-     دو تفاوت اساسی دفاع غریزی و دفاع آگاهانه را بنویسید . ص 3

4-     ترجمه ی یك آیه از قرآن كریم در مورد اهمیت آمادگی دفاعی را بنویسید . ص 3

5-     اهمیت آمادگی دفاعی از زبان امام خمینی ره را بنویسید . ص 4

6-     دو نیروی عمده ی تحت امر فرمانده ی كل قوا را نام ببرید . ص 5

7-     تاریخ تاسیس بسیج مستضعفین را بنویسید . ص 6

8-     بسیج را تعریف كنید . ص 6

9-     ساختار تشكیلاتی نیروی مقاومت بسیج را رسم كنید . ص 7

10- دو مورد از ماموریت های نیروی مقاومت بسیج را بنویسید . ص 8

11-  روز بسیج دانش آموزی در سال . . . . . توسط . . . .  و در سالروز شهادت . . . . . . نام گذاری نموده شد . ص 8

12-  سه مورد از اهداف تشكیل بسیج دانش آموزی را بنویسید . ص 9

13-  جنگ تحمیلی ایران و عراق در چه سالی آغاز شد ؟ ص 9

14-  فرمانده ی جنگ های چریكی و نا منظم چه كسی بود ؟ ص 9

15-  در طول هشت سال دفاع مقدس بالغ بر . . . . . نفر از اعضای بسیج به جبهه های جنگ عزیمت نمودند . ص 10

16- در طول هشت سال دفاع مقدس . . . . . نفر از دانش آموزان به جبهه ها عزیمت و تعداد . . . . . شهید از این قشر تقدیم انقلاب اسلامی شد .  ص 11

17- تاریخ و محل و نحوه ی شهادت شهید چمران را بنویسید . ص 12

18- وزیر دفاع ایران در سال 1359 چه شخصی بود ؟ ص 12

19-  دو مورد از فعالیتهای شهید همت را پس از انقلاب اسلامی بنویسید . ص 12

20-  فرمانده عملیات كردستان علیه ضد انقلاب چه كسی بود ؟ ص 13

21-  دفاع غیر نظامی را تعریف كنید . ص 15

22-  تفاوت جان پناه و پناهگاه را بنویسید . ص 16

23-  تقسیم بندی جان پناه و پناهگاه را بصورت مفصل بنویسید. ص 16

24-  مقدار آب مورد نیاز آشامیدنی برای هر نفر در 24 ساعت در پناهگاه . . . . .  لیتر می باشد ؟  ص16

25-  سه مورد از عملیات نجات توسط مردم قبل از رسیدن گروه های نجات را بنویسید . ص 17

26-  دو مورد از اقدامات ایمنی در زیر آوار را بنویسید . ص 18

27-  وسایل اولیه مقابله با آتش سوزی را نام ببرید . ص 18

28-  انواع آتش سوزی را با ذكر مثال و روش مقابله را بنویسید . ص 20

29-  گازهای سمی شیمیایی برای اولین بار در سالهای . . . . . و . . . . . و در جنگ . . . . . بكار رفت . ص 22

30-  سلاح های شیمیایی را تعریف كنید . ص 22

31-  راه های ورود عوامل شیمیایی به بدن را نام ببرید . ص 23

32-  اصطلاحات زیر را تعریف كنید . ص 24

الف) ش م ر      ب) دُز               ج) ئیدرولیز

33- تقسیم بندی مواد شیمیایی بر حسب نوع و نحوه ی اثر را نام ببرید  . ص 24

34-  سه مورد از اقدامات عمومی روش مقابله با عوامل شیمیایی را نام ببرید . ص 25

35-  سه مورد از علائم شیمیایی (خون) را بنویسید . ص 26

36- اقدامات عمومی پس از خروج از منطقه ی آلوده ی هسته ای باید رعایت كرد را بنویسید . ص 46

37-  تاك تیك را تعریف كنید . ص 48

38-  تعریف سنگر و سنگر شهری را بنویسید . ص 49

-39 هر کدام از تابلوهای زیر نشان دهنده ی چه نوع آلودگی شیمیایی می باشد. ص 30

40- نکاتی که هنگام برخورد با منطقه هسته ای بایست رعایت کرد بنویسید. ص 46

41- نگهبانی را تعریف کنید. ص 50

42- جهات اصلی و فرعی را با رسم شکل نام ببرید. ص 53

43- انواع جهت یابی در شب را نام ببرید. ص 55

44- “گرا” چیست؟ ص 58

45- درچه وضعیت هایی مسافت کمتر از مقدار حقیقی به نظر می رسد؟ ص 59

46- اطلاعات و “حفاظت اطلاعات” را تعریف کنید. ص 63و62

47- کمک های اولیه را تعریف کنید. ص 66

48- درجه حرارت طبیعی بدن در حد معین بین ……… و ……… درجه سانتی گراد است. ص 68

49- مهم ترین علل ایست قلبی را نام ببرید. ص 75

50- سه ویژگی مهمی که در ساخت سلاح های جنگی استفاده می شود کدام است؟ ص 88

51- فشنگ ثاقب چیست؟ ص 93

52- اعمال مکانیکی سلاح عبارتند از ……………. . ص 94

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *