سوالات نوبت اول و دوم مرحله دوم المپياد رياضي ارديبهشت 92

سوالات نوبت اول و دوم مرحله دوم المپياد رياضي ارديبهشت 92 براي دريافت سوالات نوبت اول و دوم مرحله دوم المپياد رياضي سال 92 فايل زير را دانلود كنيد. دانلود : لینک مستقیم | لینک کمکی 

قاعده اکتت یا هشتایی

هشتایی شدن تعداد الکترونهای موجود در بیرونی ترین لایه ی الکترونی (لایه ظرفیت) و دستیابی به آرایش الکترونی گاز نجیب مبنایی برای سنجش پایداری اتم ها و میزان واکنش پذیری آنها است. عناصر گروه اول با از دست دادن یک…

سوالات زبان تگلیسی سال دوم دبیرستان درس چهارم قسمت اول

برای هریک از جملات زیر کلمه مناسب انتخاب کنید. miner      –       factory    –      use     –      machine   1. She bought a washing ……………………. 2. They make cars in the ……………………. 3. Can I …………………… your phone? 4. A person who works…

نمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان درس 3

با استفاده از کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید  glow – airport – models – toy – (merry-go-round) – along  –  slowly  –  thumb  1. My little brother has a …………….. train.                   2. A lot of students like to be on a…………………………. 3. I hurt my ……………… with a…