نمونه سوال تشریحی درس پنجم دین و زندگی دوم دبیرستان

پنجره ای رو به جهان

۱ـ دو دیدگاه در مواجهه با مرگ کدام است.

۲ـ چرا انسان نمی تواند خود را از اندیشه مرگ و نابودی نجات دهند.

۳ـ دو واکنش کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست.

۴ـ کدام میل درونی است که انسانها را به بی توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب می کشاند.

۵ـ سطحی نگری منکرین آخرت نسبت به دنیا و دیدن ظاهر این زندگی مفهوم کدام آیه است.

۶ـ از آیه «اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض …» بالحق بیانگر چیست.

۷ـ ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون بیانگر چیست.

۸ـ و رضوا بالحیاه الدنیا بیانگر چیست.

۹ـ والدین هم عن ایاتنا غافلون بیانگر کدام خصوصیت منکرین معاد است.

۱۰ـ آثار گناه آلود دیدگاه اول و رسیدن به سر نوشت زیان بار مفهوم کدام آیه است.

۱۱ـ از پیامدهای این نگرش است که مرگ پایان زندگی است.

۱۲ـ نگرانی انسان از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود.

۱۳ـ کسی که به نگرش اول از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود .

۱۴ـ بیماریهای روانی در انسان نتیجه چه نگرشی است.

۱۵ـ الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا بیانگر چیست.

۱۶ـ قل هل نبئکم بلاخسرین اعمالاً بیانگر چیست.

۱۷ـ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعاً بیانگر چه مفهومی است.

۱۸ـ فبحطت اعمالهم بیانگر کدام پیامد نگرش گروه اول است.

۱۹ـ دیدگاه دوم درباره مرگ چیست.

۲۰ـ پیامبر (ص) درباره مرگ چه می فرماید.

۲۱ـ از نظر پیامبر(ص) درباره مرگ چه می فرماید.

۲۲ـ حضرت علی(ع) درباره مرگ چه می فرماید.

۲۳ـ …………… میدان از دست جان و …….. عین نزدیک شدن به آن است.

۲۴ـ پیامدهای نگرش دوم درباره مرگ چیست.

۲۵ـ در دیدگاه دوم مرگ نسبت به دنیا ……………. و نسبت به جهان دیگر ………. است.

۲۶ـ من آمن باله ……… لا خوف علیهم بیانگر کدام پیامد نگرش دوم است.

۲۷ـ تلاش حضرت علی (ع) در نخلستان و وقف آن به محرومان بیانگر کدام پیامد نگرش دوم مرگ است.

۲۸ـ خدا پرستان در دنیا چگونه زندگی می کنند.

۲۹ـ چرا خدا پرستان مرگ را ناگوار نمی دانند.

۳۰ـ مرگ برای چه کسانی ناگوار است.

۳۱ـ چرا خداپرستان از خدا عمر طولانی می خواهند.

۳۲ـ کدام عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم آسان تر شود.

۳۳ـ شهادت طلبی نتیجه کدام دیدگاه است.

۳۴ـ حدیث « انی لا اری الموت الا السعاده» بیانگر کدام پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ است.

۳۵ـ حضرت قاسم(ع) در پاسخ عموی خود چه چیزی را از عسل شیرین تر می داند.

۳۶ـ مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما / به تمنای تو در حسرت رستاخیزم در ارتباط با چه موضوعی است.

۳۷ـ قرآن سرنوشت کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند چگونه معرفی می کند.

۳۸ـ عبارت« فلا نقیم لهم یوم القیامه و زنا» در رابطه با چه کسانی است.

۳۹ـ وقتی امام حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت چه گفت.

۴۰ـ که گور پرده ی جمعیت جنان باشد بیانگر چیست.

۴۱ـ طبق آیه قرآن سرنوشت کسانی که به زندگی دنیا راضی شده چیست.

۴۲ـ زیان کار ترین مردم چه کسانی هستند.

۴۳ـ عبارت « فالیوم ننسا هم کما نسوا لقاء یومهم هذا در ارتباط با چه کسانی است.

۴۴ـ رسول خدا فرمود برای …………… خلق شده اید نه برای …………..

۴۵ـ حتمی ترین حادثه در زندگی انسان چیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا جواب را وارد کنید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.