مصاحبه و گفتگو با زهرا احسانی رتبه 9 رشته تجربی قسمت سوم

مصاحبه و گفتگو با زهرا احسانی  رتبه 9 رشته تجربی قسمت سوم و پایانی   ویژگی زهرا احسانی چیست؟ خیلی سماجت به خرج دادم و تا آخرش ادامه دادم. با هر شرایطی که داشتم، نگذاشتم وقفه‌ای در کارم بیفتد. البته…

مصاحبه و گفتگو با زهرا احسانی رتبه 9 رشته تجربی قسمت دوم

مصاحبه و گفتگو با زهرا احسانی  رتبه 9 رشته تجربی کنکور ۹۰   نقش برنامه‌ی راهبردی در این تعادل چه‌قدر بود؟ دفتر برنامه‌ریزی چه کمکی به این تعادل می‌کرد؟ از تابستان سال چهارم متوجه شدم که امکان ندارد بتوانم این‌همه…

مصاحبه و گفتگو با زهرا احسانی رتبه 9 رشته تجربی قسمت اول

مصاحبه و گفتگو با زهرا احسانی  رتبه 9 رشته تجربی کنکور۹۰ در شهر کوچک چمستان درس خواندی و دوره‌ی دبیرستان را در شهر آمل ادامه دادی. چه ذهنیتی از رقابت با دانش‌آموزان مدعیِ شهرهای بزرگ داشتی؟ قبل از این‌که در…