سوالات و پاسخ مرحله دوم بیست و دومین المپیاد شیمی 1391

مرحله دوم بیست و دومین المپیاد شیمی ایران نیز به پایان رسید . از نکات قابل توجه در این دوره، حذف سوالات چند گزینه ای، تغییر تعداد سوالات تشریحی از 7 به 6 سوال و تغییر زمان آزمون تشریحی از…

منابع آزمون مرحله ی دوم المپیاد ادبی اردیبهشت ماه 91

الف- منابع درسی 40 درصد   1)  ادبیات فارسی (3) انسانی    2) زبان فارسی (3) انسانی    3) تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)    4) آرایه­های ادبی ب- منابع غیردرسی 60 درصد (معنی و مفهوم، لغت، درك مطلب،…