منابع آزمون مرحله ی دوم المپیاد ادبی اردیبهشت ماه 91

الف- منابع درسی 40 درصد

  1)  ادبیات فارسی (3) انسانی

   2) زبان فارسی (3) انسانی

   3) تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)

   4) آرایه­های ادبی

ب- منابع غیردرسی 60 درصد (معنی و مفهوم، لغت، درك مطلب، آرایه، نكات دستوری، …)

   1) شاهنامه فردوسی، چاپ مسكو، داستان رستم و شغاد (از آغاز داستان تا آگاهی یافتن زال از كشته شدن رستم و آوردن فرامرز تابوت پدر به دخمه نهادن)

   2) مثنوی معنوی مولوی، دفتر اول، حكایت مرد بقال و طوطی

   3) دیوان حافظ، به اهتمام محمد قزوینی و دكتر قاسم غنی، غزل­های مختوم به حرف «ش»

   4) كلیله و دمنه، به اهتمام مجتبی مینوی، باب برزویه­ی طبیب

   5) تاریخ بیهقی، به كوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ نهم، جلد دوم، مجلد هشتم داستان هارون الرشید با دو زاهد تا ذكر وحشتی كه افتاد بین …. (از ص 736 تا ص 749)

  6) گلستان سعدی، محمد علی فروغی، باب هشتم، در آداب صحبت

 7) مبانی داستان كوتاه، مصطفی مستور، پنج فصل اول بر اساس فهرست مطالب

 8) ادوار شعر فارسی، محمدرضا شفعیی كدكنی، شعر فارسی بعد از مشروطیت (از ص 83 تا ص 133)

9) زبان عربی، تجزیه و تركیب و ترجمه حدیث شریف كساء

10) زبان انگلیسی، در سطح كتاب passages2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *