منابع آزمون مرحله دوم المپياد ادبي – سال تحصيلي 92-91

منابع المپياد ادبي

الف) منابع درسي

آرايه هاي ادبي

تاريخ ادبيات(2)

زبان انگليسي(3)

كتاب عربي(3) رشته ي علوم انساني

زبان فارسي(3) رشته ي علوم انساني

ادبيات فارسي(3) رشته ي علوم انساني

ب) منابع غيردرسي:

داستان زال و رودابه، از كتاب شاهنامه ي فردوسي، نسخه ي مسكو به كوشش سعيد حميديان

غزل هاي مختوم به حرف «و» از ديوان حافظ به تصحيح غني و قزويني

داستان شاه و كنيزك از دفتر اول مثنوي معنوي

باب موش و گربه از كتاب كليله و دمنه، تصحيح مجتبي مينوي

قصيده هاي شماره ي 2 و 4 سنايي از كتاب تازيانه هاي سلوك، نقد و تحليل دكتر شفيعي كدكني

دو قصيده با مصراع اول:

آمد بهار خرم با رنگ و بوي طيب

مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود، از ديوان رودكي، شرح و توضيح منوچهر دانش پژوه، انتشارات توس

مقالت اول (دبيري) از كتاب چهار مقاله ي عروضي به تصحيح دكتر معين

                      بخش دوم و بخش يازدهم از كتاب نوا خوان بزم صاحبدلان «گزيده ي كشف الاسرار و عده البرار» گزينش و گزارش دكتر رضا انزابي نژاد

غزل هاي شماره ي يك تا آخر شماره ي 19 (نوزده)، كتاب مجموعه ي رنگين گل (گزيده ي اشعار صائب) به انتخاب و توضيح محمد قهرمان، انتشارات سخن

داستان شيخ سمعان (صنعان)، از كتاب منطق الطير عطار، تصحيح دكتر سيدصادق گوهرين

از اول مقاله ي دهم تا پايان مقاله ي شانزدهم، كتاب چرند و پرند علي اكبر دهخدا

از اول صفحه 107 تا پايان صفحه 126 كتاب «آينه در آينه» برگزيده ي شعر هوشنگ ابتهاج

كتاب Literature جلد 2 با عنوان poetry نوشته ي Laurence perrine، از صفحه 553 تا آخر پاراگراف دوم صفحه 555 و از صفحه 569 تا آخر پاراگراف اول صفحه 571 و از صفحه 790 تا آخر پاراگراف دوم صفحه 795.

سوره ي مباركه ي روم از قرآن كريم

تعدادي سؤال نيز خارج از منابع داده شده، خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *