منابع آزمون مرحله ی دوم المپیاد ادبی اردیبهشت ماه 91

الف- منابع درسی 40 درصد   1)  ادبیات فارسی (3) انسانی    2) زبان فارسی (3) انسانی    3) تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)    4) آرایه­های ادبی ب- منابع غیردرسی 60 درصد (معنی و مفهوم، لغت، درك مطلب،…