نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان فصل سوم تشریحی

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- محلول های زیر را براساس افزایش فشار بخار مرتب كنید و دلیل بیاورید . محلول 1 مولال شكر – محلول…

نمونه سوالات شیمی دوم دبیرستان فصل سوم

   این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- واکنش پذیری پتاسیم بیشتر از واکنش پذیری گاز آرگون است . این تفاوت را با توجه به آرایش الکترونی این…

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل سوم

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- باتوجه به عناصر گروه  (18) گازهای نجیب به سؤالات پاسخ دهید : آ) كریپتون در زمان مندلیف ناشناخته بود .…