افزایش قیمت کتاب های راهنمایی ( دروه اول متوسطه )

با وجود تغییرات خوب و چشمگیری که در مطالب و نوع آموزش کتاب های راهنمایی یا همان دروه اول متوسطه رخ داده ولی با رشد قیمت نیز مواجه بوده به صورتی که قیمت روی جلد کتاب های پایه هفتم 292500…

اصلاحیه آیین نامه های آموزشی

اصلاحیه آیین نامه های آموزشی دوره های ابتدایی-راهنمایی و متوسطه به تازگی آموزش و پرورش اصلاحیه ای در مورد آیین نامه آموزشی ارائه کرده و شما می توانیید آن را از طریق لینک زیر دانلود کنید : دانلود لینک کمکی