نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان دسته بندی واکنش ها تستی

این سوالات توسط آقای معانی دبیر شیمی طراحی شده است و با اجازه ایشان در وب سایت ما قرار داده شده است. 1 – هر آلکان هنگام سوختن ، نسبت به آلکن هم کربن ……       1-       کربن دی اکسید…