نمونه سوالات تشریحی تعلیمات اجتماعی سال اول دبیرستان

نمونه سوالات تشریحی تعلیمات اجتماعی سال اول دبیرستان عمومی ( ریاضی ، تجربی و انسانی ) آماده دانلود می باشد : 1 – تعامل اجتماعی را با ذكر مثال توضیح دهید . 2 – مطلق گرایی گروهی دارای چه ویژگی هایی…