معرفی برترین های آزمون سراسری

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ” محمد استادمحمدی ” از کاشان به عنوان نفر اول ، ” سینا ملکیان “ از بابل به عنوان نفر دوم و  ” الهـام احسانی مقدم “ از بابل به عنوان نفر سوم معرفی شدند. در گروه آزمایشی علوم…