نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته کامپیوتر

المپیاد كامپیوتر ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 عدنان طالبی شهر تهران 1 2 آلك بدرویا شهر تهران 2 3 مجتبی فیاض بخش شهر تهران 2 4 حسین حسین وند شهر تهران 4 5 حسن قره داغی آذربایجان  …