نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته فیزیک

المپیاد فیزیك ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 كوشا رضایی زاده شهرتهران 1 2 سعید محمدزاده شهر تهران 2 3 نادر مستعان اصفهان 3 4 سیدامیررضا كاظمی شهر تهران 4 5 امیر زارع البرز 5 6 علیرضا باقری فارس…