منابع آزمون مرحله ی دوم المپیاد ادبی اردیبهشت ماه 91

الف- منابع درسی 40 درصد   1)  ادبیات فارسی (3) انسانی    2) زبان فارسی (3) انسانی    3) تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)    4) آرایه­های ادبی ب- منابع غیردرسی 60 درصد (معنی و مفهوم، لغت، درك مطلب،…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته ادبیات

المپیاد ادبی ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 علی كریمی اصفهان 1 2 سیده یاسمن سزاوار سیدی جندقی شهرتهران 2 3 رامینا حاجی صادقی شهرتهران 3 4 حسن یداله نژادچاری مازندران 4 5 محسن رحیمی نژاد فارس 5 6…