تصحیح ثبت نام های پایه اول راهنمایی المپیاد 91

قابل توجه مدیران محترم مدارس دانش آموزانی که در سال 92-91 به اشتباه در پایه اول راهنمایی ثبت نام شده بودند آزاد شدند تا مطابق با قوانین و بخشنامه های ارسالی در پایه مورد نظر ثبت نام شوند ، لذا…

آخرین اخبار از مرحله دوم المپیاد کشوری اردیبهشت 1390

طبق آخرین  بخشنامه ای که از سوی معاونت دانش پژوهان جوان برای مدیریت آموزش و پرورش استانها ارسال شده است. تاریخ برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی در سال 91، نسبت به آخرین خبر اعلام شده تغییری نداشته است . توزیع…