اصلاحیه آیین نامه های آموزشی

اصلاحیه آیین نامه های آموزشی دوره های ابتدایی-راهنمایی و متوسطه به تازگی آموزش و پرورش اصلاحیه ای در مورد آیین نامه آموزشی ارائه کرده و شما می توانیید آن را از طریق لینک زیر دانلود کنید : دانلود لینک کمکی