Currently browsing tag

آیین نامه

اصلاحیه آیین نامه های آموزشی

اصلاحیه آیین نامه های آموزشی دوره های ابتدایی-راهنمایی و متوسطه به تازگی آموزش و پرورش اصلاحیه ای در مورد آیین نامه آموزشی …