نمونه سوالات تشریحی آمار و مدلسازی سال دوم و سوم دبیرستان

نمونه سوالات تشریحی آمار و مدلسازی سال دوم و سوم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی آماده دانلود می باشد : 1- مفاهیم زیر را تعریف كنید : الف ) مدل سازی : ب ) خطای اندازه گیری : 2-اگر ضلع مربعی…