روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر

روند تغییر ویژگی های تناوبی عناصر

شعاع کووالانسی
نصف فاصله هسته ها در یک مولکول دو اتمی جور هسته را شعاع کووالانسی می گویند
بطور کلی شعاع کووالانسی در جدول تنابی از چپ به راست کاهش و از بالا یه پایین افزایش می یابد علت اینست که در یک تناوب از چپ به راست که می رویم تعداد لایه های الکترونی ثابت است ولی بار مثبت هسته افزایش می یابد در نتیجه الکترون های بیرونی را بیشتر به سوی خود کشیده و اتم کوچکتر می شود

برای مشاهده ادامه خواص به ادامه مطلب مراجعه کنید.

در یک گروه از بالا به پایین از یک طرف تعداد لایه های الکترونی افزایش یافته پس باید اتم بزرگتر شود و از طرف دیگر بار مثبت هسته افزایش می یابد پس باید اتم کوچکتر شود به نظر می رسد این دو عامل باید اثر یکدیگر را خنثی کنند ولی تاثیر زیاد شدن تعداد لایه های الکترونی خیلی بیشتر است

انرژی نخستین یونش

مقدار انرژی لازم برای جدا کردن سست ترین الکترون از اتم در حالت گازی شکل و تبدیل آن به یون یک بار مثبت گازی شکل را به ازای یک مول انرژی نخستین یونش می گویند.

انرژی نحستین یونش در هر تناوب از چپ به راست با افزایش عدد اتمی افزایش می یابد ولی عناصر 
گروه های دوم و پانزدهم در این مورد رفتاری غیر عادی دارند یعنی انرژی نخستین یونش آنها از عنصر قبل و بعد از خودشان بیشتر است علت این امر به پایداری آرایش الکترونی لایه ظرفیت این عنصر ها ربط پیدا می کند که به ترتیب آرایش پر و آرایپ نیمه پر دارند
در یک گروه از بالا یه پایین انرژی نخستین یونش به طور منظم کاهش پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا جواب را وارد کنید : * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.