نمونه سوالات تشریحی زیست شناسی سال دوم دبیرستان

نمونه سوالات تشریحی زیست شناسی سال دوم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی آماده دانلود می باشد : 1- پلاسمودسم را تعریف کنید ؟ 2- شکل ذخیره ای گلوکز در جانوران و گیاهان چگونه است ؟ 3- تمایز را تعریف کنید…