Currently browsing tag

پلاسما

پلاسما

پلاسما حالت پلاسما شباهت زیادی به حالت گاز دارد، اما اجزاء تشکیل دهنده آنها با هم فرق میکنند چون پلاسما از الکترونهای آزاد …