همه اطلاعات در مورد نمره کف قبولی المپیاد

با برگزار شدن هر آزمون المپیاد، اولین سوالی که بارها و بارها از طرف دانش آموزان، اولیا و حتی اساتید المپیادهای مختلف پرسیده میشود این است: «کف قبولی امسال چنده؟!» این سوال که درگیریهای ذهنی زیادی را برای شرکت کنندگان پدید آورده است،…