نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته نجوم و اخترفیزیک

  المپیاد نجوم و اخترفیزیك ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 محمدرضا بنائی شهرتهران 1 2 مهدی  مهدوی شهرتهران 4 3 داریوش شاهین راد شهرتهران 5 4 شهاب الدین محین شهرتهران 9 5 محمد نورزاده   روشن شهرتهران 12…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته زیست شناسی

المپیاد زیست­ شناسی ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 روزبه جعفری پور گیلان 2 2 مریم مسعودی یزد 5 3 علی جوینانی شهرتهران 7 4 ندا نیلفروشان اصفهان 8 5 مهدیه كرامت   ایردموسی شهرستانهای   تهران 9 6…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته ادبیات

المپیاد ادبی ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 علی كریمی اصفهان 1 2 سیده یاسمن سزاوار سیدی جندقی شهرتهران 2 3 رامینا حاجی صادقی شهرتهران 3 4 حسن یداله نژادچاری مازندران 4 5 محسن رحیمی نژاد فارس 5 6…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته شیمی

المپیاد شیمی ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 فاطمه سیاوشی مازندران 1 2 مهدی یار امانی تهرانی شهرتهران 1 3 آذین ابراهیمی شهرتهران 3 4 آریا امین الرعایا شهرتهران 3 5 احسان ایروانی شهرستانهای   تهران 3 6 امیر…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته ریاضی

المپیاد ریاضی ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 مریم ریاحی   مدوار كرمان 1 2 شمیمه شیری همدان 2 3 نازنین فتحی همدان 3 4 عقیله خراسانی طاهری كرمان 4 5 جلال احمدی شهرتهران 5 6 سارا باقرپور كرمان…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته فیزیک

المپیاد فیزیك ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 كوشا رضایی زاده شهرتهران 1 2 سعید محمدزاده شهر تهران 2 3 نادر مستعان اصفهان 3 4 سیدامیررضا كاظمی شهر تهران 4 5 امیر زارع البرز 5 6 علیرضا باقری فارس…

نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته کامپیوتر

المپیاد كامپیوتر ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 عدنان طالبی شهر تهران 1 2 آلك بدرویا شهر تهران 2 3 مجتبی فیاض بخش شهر تهران 2 4 حسین حسین وند شهر تهران 4 5 حسن قره داغی آذربایجان  …