نحوه انتخاب رشته دانش پژوهان مدال طلای المپیادهای علمی

دانش پژوهان دارنده مدال طلای كشوری لازم است مدارك زیر را به همراه درخواست خود برای ثبت نام در رشته مورد علاقه منحصراً در زیر گروههای مربوطه حداكثر تا آخر وقت اداری روز 25/5/91 به روابط عمومی معاونت دانش پژوهان…