خبر فوری

دارندگان مدال طلای كشوری المپیادهای علمی بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی از كنكور سراسری معاف می باشند قابل ذكر است در گذشته بر اساس مصوبات مراجع ذیربط از معافیت سربازی هم برخوردار بوده اند ولی در حال حاضر در…