Currently browsing tag

فنی و حرفه ای

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۳۹۲

 سال سوم متوسطه سالی– واحد (روزانه) ونیم سالی –  واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته های نظری ، فنی و حرفه‌ای  و  پیش دانشگاهی (روزانه – بزرگسالان – داوطلبان آزاد)  در  نوبت امتحانی  شهریور …

برنامه امتحانات نهایی ۱۳۹۲

برنامه امتحانات نهایی   سال سوم متوسطه سالی– واحد (روزانه) ونیم سالی –  واحدی(بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته های نظری ، فنی و حرفه‌ای  و  پیش دانشگاهی (روزانه – بزرگسالان – …