نمونه سوال فصل دوم مبانی علم رایانه

نمونه سوالات تستی فصل دوم مباني علم رايانه برای شما عزیزان آماده شده است. 1ـ كدام جزء ويژگيهاي يك سيستم نيست ؟ الف : تنظيم و تصحيح           ب : ورودي و خروجي       ج : هدف       و : نفع رساندن به انسان 2 ـ…

نمونه سوالات شیمی سوم دبیرستان فصل دوم تشریحی

 این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات:  1- اگر برای افزایش دمای g 50 مس به مقدار ˚C10 به J 5/192 گرما نیاز باشد ، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی مس…

نمونه سوالات شیمی دوم دبیرستان فصل دوم

  این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- قانون تناوبی عناصر چنین است که: هرگاه عناصر براساس افزایش ……………….. تنظیم شوند؛ خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به طور…

نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان فصل دوم

این مجموعه سوالات از بین سوالات ارسال شده ی همكاران انتخاب و تنظیم شده است. چند نمونه از سوالات: 1- چرا دانشمندان تنفس و فتوسنتز را مكمل یكدیگر می دانند ؟ 2- به كمك نظریه ی جنبش مولكولی گازها هریك…