استوکیومتری

استوکیومتری بخشی از شیمی است که راجع به نسبت عنصرها در ترکیب (استوکیومتری فرمولی) و یا نسبت تعداد مولهای واکنش دهنده ها و فرآورده ها دریک واکنش و ایجاد رابطه ی کمی بین واکنش دهنده ها و فرآورده ها (استوکیومتری…

نظریه شیمیایی الکترولیت ها

نظریه شیمیایی الکترولیت ها  توسط سوانته آرینوس در سال 1887 میلادی پیشنهاد شد که به صورت زیر می باشد : افزایش دمای جوش محلول های الکترولیت نسبتا بالاتر از افزایش دمای جوش محلول های غیر الکترولیت با همان غلضت است…