پلاسما

پلاسما حالت پلاسما شباهت زیادی به حالت گاز دارد، اما اجزاء تشکیل دهنده آنها با هم فرق میکنند چون پلاسما از الکترونهای آزاد و یونهای عنصر تشکیل شده است. پلاسما چیزی نیست که گهگاه بتوانید آن را موقع قدم زدن در…