نمونه سوال نوبت اول آمادگی دفاعی

نمونه سوالات نوبت اول آمادگی دفاعی 1 جملات صحیح و غلط را مشخص کنید. ·         جذب نیروی انسانی از تمامی اقشار از ماموریت های بسیج است.                                   صحیح ™  غلط™ ·         در صورت مشاهده علائم مسمویت با عامل خون از آمپول…

قلمرو الکترونی

همان طور که میدانید الکترونهای پیونی و ناپیوندی دارای بار منفی هستنداین آرایش ها باید طوری تعیین شود که میان جفت الکترنهای پیوندی و ناپیوندی مولکول کمترین دافعه وجود داشته باشد.دراین روش برای سادگی به جای جفت الکترونهای پیوندی و…

اصل طرد پائولی و قاعده ی هوند

مفهوم این اصل آن است که در اتمهای چند الکترونی، الکترونها، ترازهای انرژی را به ترتیب پایداری آنها اشغال می‌کنند. یعنی ابتدا ترازی که در سطح پایین‌تری قرار دارد و درنتیجه پایدارتر است، از الکترون اشغال یا پر می‌شود و…

نمونه سوالات دین و زندگی دوم دبیرستان درس اول

نمونه سوالات تشریحی دین و زندگی دوم دبیرستان درس اول برای شما عزیزان آماده شده است . 1ـ از سوالات اساسی هر جوان و نوجوانی است. 2ـ آیه ولله ملک السموات و الارض بیانگر چیست . 3ـ مالکیت حقیقی و…