Currently browsing tag

دوربین

تصویر برداری حرارتی

این روش با متمرکز کردن تابش های فروسرخ گسیل شده از سطح در دماهای مختلف بر روی یک صفحه حساس انجام می …

تلسکوپ

در این پست می خواهیم توضیحاتی درباره تلسکوپ و تاریخچه آن برای شما عزیزان بدهیم . خیلی‌ها فکر می‌کنند که گالیله تلسکوپ …