نمونه سوالات دینی سوم دبیرستان درس پنجم

امروز نمونه سوالات تشریحی درس پنجم دینی سوم دبیرستان را برای شما عزیزان آماده کرده ایم : 1- سه مورد از قلمرو های پیامبر اکرم(ص) را نام ببرید.  2- یکی از قلمروهای رسالت پیامبر ” دریافت وحی و رساندن آن…

سوالات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 5

برای هریک جمله ها کلمه مناسب انتخاب کنید lovely  – seaside  –  can 1.      We went on a trip to the …………… 2.      She bought an oil ………….. yesterday 3.      He has a ………….. voice.  look  –    lovely –  mountains        .   4.  Every summer…