فرم انتخاب رشته دانش پژوهان دارای مدالهای نقره و برنز

دانش پژوهان لازم است فرم موجود در سایت دانش پژوهان جوان را تکمیل و با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه ، اصل و تصویر كارت ملی، اصل و تصویر گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی و اصل و…

نحوه انتخاب رشته دانش پژوهان مدال طلای المپیادهای علمی

دانش پژوهان دارنده مدال طلای كشوری لازم است مدارك زیر را به همراه درخواست خود برای ثبت نام در رشته مورد علاقه منحصراً در زیر گروههای مربوطه حداكثر تا آخر وقت اداری روز 25/5/91 به روابط عمومی معاونت دانش پژوهان…