توصیه‌هایی برای حل مسئله‌های فيزيک

تقريباً همه‌ي کسانی که فيزيك می خوانند، خود را در اين انديشه مي‌يابند كه “من مفهوم‌ها را مي‌فهمم اما فقط نمي‌توانم مسئله‌ها را حل كنم.” حال آن‌ كه در فيزيك درك واقعي يك مفهوم يا اصل ، با توانايي در…