Currently browsing tag

تاریخچه

نفت ( Oil )

تاریخچه: نفت و گاز از زمان های بسیار قدیم به صورت تراوش های سطحی، شناخته شده و مورد استفاده بوده اند. برای …