نظریه شیمیایی الکترولیت ها

نظریه شیمیایی الکترولیت ها  توسط سوانته آرینوس در سال 1887 میلادی پیشنهاد شد که به صورت زیر می باشد : افزایش دمای جوش محلول های الکترولیت نسبتا بالاتر از افزایش دمای جوش محلول های غیر الکترولیت با همان غلضت است…