نفرات برتر مرحله اول المپیاد نود در رشته نجوم و اخترفیزیک

  المپیاد نجوم و اخترفیزیك ردیف نام نام خانوادگی استان رتبه 1 محمدرضا بنائی شهرتهران 1 2 مهدی  مهدوی شهرتهران 4 3 داریوش شاهین راد شهرتهران 5 4 شهاب الدین محین شهرتهران 9 5 محمد نورزاده   روشن شهرتهران 12…