تیم المپیاد شیمی در المپیاد جهانی 2012 آمریکا

كمیته علمی المپیاد شیمی پس از بررسی نتایج آزمونهای برگزار شده در طول دوره نهایی و با توجه به نمرات فعالیتهای آزمایشگاهی و عملی، اسامی دانش پژوهان عضو تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران را در سال 1391 خورشیدی…