جدول اصلاح شده زمان برگزاری مرحله اول المپیادهای علمی کشور

ردیف عنوان تاریخ آزمون ساعت آزمون 1 بیست و پنجمین دوره المپیاد ادبیات 1390/12/5 14:00 2 سی امین دوره المپیاد ریاضی 1390/12/5 09:00 3 پانزدهمین دوره المپیاد زیست شناسی 1390/12/3 09:00 4 بیست و دومین دوره المپیاد شیمی 1390/12/4 09:00…