رویداد های نجومی نیمه دوم شهریور ماه 1391

رویداد های نجومی نیمه دوم شهریور ماه 1391 را برای تمام علاقه مندان به نجوم قرار داده ایم . روز جمعه 17 شهریور ماه :  مقارنه قمر کره زمین با ستاره الدوران در شامگاه در  قسمت غربی آسمان 18 شهریور…