اطلاعاتی در مورد المپیاد زیست شناسی

المپیاد زیست شناسی در ایران ۸ سال سابقه کار درخشان دارد. کمتر سالی بوده که ایران در المپیاد زیست شناسی جهانی رتبه بالا نیاورد. دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشته تجربی قادر اند در این المپیاد ثبت نام به عمل…