اطلاعیه فوری ادامه دوره آموزشی تابستانی

قابل توجه دانش¬پژوهان شركت كننده در دوره آموزشی تابستانی المپیادهای علمی سال 1391 به اطلاع كلیه دانش¬پژوهان دوره آموزشی تابستانی سال 1391 می¬رساند با توجه به برگزاری اجلاس سران عضو جنبش عدم تعهد در تهران و مصوبات هیأت محترم دولت…