مجموعه انیمیشن زیست شناسی

با رجوع به ادامه مطلب می تونید انیمیشن ها رو باتوجه به سرفصلی که مربوط می شوند،مشاهده کنید. برای مشاهده آنها در سایت به AdobeFlashPlayer و برای بعضی به AppleQuickTimePlayer نیاز دارید. آموزش دانلود کردن انیمیشن ها بعدا در سایت…