مطالب پیشنهادی برای آمادگی در آزمون مرحله دوم المپیاد کامپیوتر

پیرو تصمیم اخذ شده توسط كمیته ملی المپیاد كامپیوتر، انتظار می­رود شركت كنندگان مرحله دوم المپیاد كامپیوتر با سرفصل­های زیر آشنایی داشته باشند. داوطلبین محترم به این نكته توجه داشته باشند كه معیار سنجش آزمون مرحله دوم المپیاد كامپیوتر توانایی…