تسهیلات برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویی

آخرین تسهیلات موجود به شرح زیر می باشد و در صورت تغییر این برگه به روز رسانی خواهد شد .

برگزیدگان المپیاد در هر یک از رشته های المپیاد در دو مرحله معرفی میشوند. تسهیلاتی که تاکنون برای برگزیدگان المپیادها به تصویب رسیده، به شرح زیر است:

۱ – دانشجو (رتبه های اول تا سوم المپیادهای دانشجویی) در صورت قبولی در دوره دکتری  (PhD) یا دکتری تخصصی میتواند از بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  (حسب مورد ) بهره مند شود و برابر مدت استفاده از بورس تحصیلی به وزارت مربوط تعهد خدمت دهد. محل خدمت اینگونه دانشجویان با توجه به اولویت ها و علایق خودش تعیین شود.

۲ – دانشجو (رتبه های اول تا سوم المپیادهای دانشجویی) در طول تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی میتواند برای ارائه مقاله در کنفرانس های خارجی از تسهیلاتی که از سوی وزارت مربوط تأمین می شود، استفاده کند.

۳ – در اصلاحیه آیین نامه شماره ۲۱/۳۵۳۶ مورخ ۳۱/۶/۸۶ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم, تحقیقات و فناوری: رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور می توانند بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد متناسب با تعداد داوطلب و ظرفیت هر رشته محل با معرفی مرکز المپیاد سازمان سنجش, مستقیما توسط دانشگاه ها پذیرفته شوند.

شایان ذکر است که این آیین نامه برای برگزیدگان چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویی به بعد (نیم سال اول سال تحصیلی  ۸۸-۸۹  به بعد) قابل اجرا می باشد.

۴ – نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضی دریافت بورس دکتری خارج از کشور باشند، می توانند برای تشکیل پرونده با رعایت ضوابط و معرفی مرکز المپیاد به اداره بورس مراجعه نمایند.

۵ – نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور می توانند از بورس تحصیلی نخبگان استفاده نمایند.

۶ – نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.