Currently browsing tag

کشف

مقاله علمی پیرامون اتم

اتم چیست ؟ همه چیز در جهان ، از باکتریهای ذره بینی و ویروس هایی که از میکرون (Micron ، یک هزارم میلیمتر …